Normes de Cicle

u  A L’ESCOLA...

  • No es poden portar joguines per jugar ni als patis ni tampoc al menjador.
  • Els nens i nenes de Cicle Inicial no poden portar mòbils, MP3, polseres, ungles pintades, etc.
  • Cal posar nom als objectes personals com ara les bates, els abrics, la roba en general (especialment la roba d’educació física), i els llibres.
  • Les bates i els abrics han de portar una beta per tal de poder penjar-los millor.
  • La bata és obligatòria tant a classe com al menjador. 

 

u  FILES D’ENTRADA

  • Els alumnes de Cicle Inicial només faran fila a la plataforma al matí. Recordeu, famílies, que amb el primer timbre (a les 8:50), cal començar a fer fila, i que amb el segon timbre (a les 8:55), les famílies i/o acompanyants hauríeu de procurar abandonar la plataforma.
  • Els dies de pluja, no farem files a la plataforma i  tots  els nens i nenes pujaran, sense córrer, per l’escala central.

 

u  DEURES AL CICLE INICIAL

  • Al llarg del Cicle Inicial és molt important que els nens i nenes dediquin uns 10 minuts de lectura a casa.  Des de l’escola, us recomanem que els  acompanyeu  en la lectura, proporcionant-los un model lector, i sobretot fent-los llegir en veu alta.

u  AGENDA

  • L’agenda serà un mitjà de comunicació entre els pares i mestres. Un cop feu una anotació o en llegiu una per part del mestre/a, cal que la signeu per tal que hi quedi constància. Tanmateix, cal que els alumnes siguin responsables de la seva pròpia agenda, i avisin els pares i/o mestres si tenen una nota.
  • L’agenda ha de ser sempre a la cartera, dins la carpeta.


u  ABSÈNCIES, SORTIDES, i  RETARDS

Recordeu que les absències per visites mèdiques i/o altres, sortides, i retards han de ser SEMPRE justificades per la família – els nostres alumnes no poden justificar-se ells mateixos/es!  Per fer-ho, feu servir l’agenda, la via més directa amb el tutor/a, o via telefònica, trucant a la recepció de l’escola.

 

u ANIVERSARIS

Per a celebrar el vostre aniversari a l’aula, podeu portar quelcom per repartir als companys, però cal que recordeu que sigui una sola cosa i senzilla (per exemple, una llaminadura, un pastís/coca tallada, etc.)   Si us decidiu per un pastís/coca, recordeu portar tovallons!   En qualsevol cas, no s’hi val portar beguda.   

Recomanació: uns dies abans del vostre aniversari, parleu amb el tutor/a per concretar quin dia o moment del dia pot ser més adient per a celebrar-ho.


u  MEDICAMENTS

Recordeu que, per normativa legal,  no podem subministrar als nens/nenes de l’escola cap mena de medicament sense la prèvia autorització dels pares.  A la recepció de l’escola podreu trobar els fulls d’autorització que caldrà adjuntar al medicament.

Si el medicament s’hagués d’administrar durant  l’espai de mitja- pensió, és a dir de 13-15:30h, cal que deixeu tant el medicament en qüestió com el full d’autorització a recepció, i recollir-lo allà mateix al final del dia.