1r PRIMÀRIA‎ > ‎Català 1r‎ > ‎

la R i la RR.

Practiquem el què hem après sobre la R i la RR amb aquest joc: 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/ci07.htm