2n PRIMÀRIA‎ > ‎Matemàtiques 2n‎ > ‎

UNITAT 2

Amb aquesta unitat 2 treballem el bloc de relacions i canvi i amb ell.. les sèries!!

 
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/minutd
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/series2/jclic/series2.jclic.zip&lang=ca

 
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/1/ca1_08.html
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/serisenz/jclic/serisenz.jclic.zip&lang=ca&title=S%E8ries+num%E8riques+senzilles
 
http://bibliojcalde.zz.mu/genmagic/sigue_la_serie.swf
 
http://www.tvokids.com/games/brucemcbrucedoodledots